Tel.: 465 471 338, E-mail: oachocen@oa-chocen.cz

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu
T.G. Masaryka 1000, 565 36 Choceň


 
Studenti Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni mají možnost připravovat se a skládat mezinárodně platné certifikáty z obchodní angličtiny – naše škola je od roku 2008 akreditovaným výukovým a zkušebním centrem LCCI (Londýnská komora obchodu a průmyslu), která je v České republice zastupovaná Jazykovou školou Jany Trubákové (více  na  www.jazykovaskolajanytrubakove.cz).

Ve 4. ročníku je příprava na certifikát zapracována ve vzdělávacích dokumentech školy (v rámci výuky předmětu Obchodní angličtina). Zahrnuje práci s odbornými texty – schopnost jim porozumět a přiměřeně na ně reagovat, dále práci s informacemi – jejich shromažďování, uspořádání a interpretaci. V neposlední řadě pak práci s obchodní korespondencí – schopnost vhodně se vyjadřovat v obchodním kontextu a správně užívat obchodní frazeologii.

Tyto certifikáty mají celoživotní platnost, jsou uznávány nejen státními institucemi, bankami, obchodními a průmyslovými organizacemi, ale i univerzitami v anglosaských zemích a ve všech státech Evropské unie. Mohou sloužit i jako doklad pro stáže v zahraničí a jsou na Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek stanoveném MŠMT ze dne 24.srpna 2011  čj.17575/2011-23. Výhodou je, že v rámci celoživotního vzdělávání mají studenti možnost získávat postupně vyšší stupně certifikátu v daném oboru.

Mgr. Dana Tomášová

 

28.04. 17Exkurze O1A

Dne 19. 4. 2017 se třída O1A vydala v doprovodu své třídní učitelky Lindy Kotyzové na exkurzi po Ústí nad Orlicí, kde hlavní a zároveň první zastávkou bylo Hematologicko - Transfúzní oddělení v Orlickoústecké nemocnici. Sama paní učitelka daruje pravidelně každý měsíc.

celý text

Dne 20. dubna 2017 proběhlo v Pardubicích krajské kolo Prezentiády. Mezi 12 nejlepších týmů z celého kraje se zařadily i tři z naší školy ve složení Částková a Olivová (O3A), Čermáková a Kodytková (O1B), Staňová a Uhrová (O1B).

celý text

Ve středu 26. dubna 2017 uspořádaly nezisková vzdělávací organizace JA Czech a NN Životní pojišťovna a NN Penzijní společnost ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Innovation Camp 2017. Jeho smyslem bylo umožnit studentům středních škol vyzkoušet si v praxi a ve spolupráci s profesionály ze světa byznysu tzv. měkké dovednosti.

celý text

18. a 19. dubna 2017 se konal baristický kurz pod vedením lektora Michala Křižky.  Byl určen pro žáky, kteří  měli chuť se  naučit připravovat espresso a cappuccino. Kurzu se účastnilo 20 žáků 2. ročníků   Kuchař-číšník, Cukrář.

celý text

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2017, www.oa-chocen.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid