Tel.: 465 471 338, E-mail: oachocen@oa-chocen.cz

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu
T.G. Masaryka 1000, 565 36 Choceň


 

(Mgr. Karel Zeman)

Konec 19. století - Hospodářský rozvoj Podorlicka  přináší s sebou poptávku po kvalifikovaných administrativních pracovnících. Snahy založit ve městě odbornou školu přerušila I. světová válka.

21. duben 1920 - Z podnětu profesora Fr. Škorpila zaslána choceňským městským zastupitelstvem žádost o zřízení

celý text

  1. František Škorpil (1920 – 1941)

  2. Jaroslav Strádal (1941 – 1942)

  3. Ing. Ferdinand Flandera (1942 – 1955) 

    celý text

 
© 2017, www.oa-chocen.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid