Tel.: 465 471 338, E-mail: oachocen@oa-chocen.cz

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu
T.G. Masaryka 1000, 565 36 Choceň


 
Studenti Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni mají možnost připravovat se a skládat mezinárodně platné certifikáty z obchodní angličtiny – naše škola je od roku 2008 akreditovaným výukovým a zkušebním centrem LCCI (Londýnská komora obchodu a průmyslu), která je v České republice zastupovaná Jazykovou školou Jany Trubákové (více  na  www.jazykovaskolajanytrubakove.cz).

Ve 4. ročníku je příprava na certifikát zapracována ve vzdělávacích dokumentech školy (v rámci výuky předmětu Obchodní angličtina). Zahrnuje práci s odbornými texty – schopnost jim porozumět a přiměřeně na ně reagovat, dále práci s informacemi – jejich shromažďování, uspořádání a interpretaci. V neposlední řadě pak práci s obchodní korespondencí – schopnost vhodně se vyjadřovat v obchodním kontextu a správně užívat obchodní frazeologii.

Tyto certifikáty mají celoživotní platnost, jsou uznávány nejen státními institucemi, bankami, obchodními a průmyslovými organizacemi, ale i univerzitami v anglosaských zemích a ve všech státech Evropské unie. Mohou sloužit i jako doklad pro stáže v zahraničí a jsou na Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek stanoveném MŠMT ze dne 24.srpna 2011  čj.17575/2011-23. Výhodou je, že v rámci celoživotního vzdělávání mají studenti možnost získávat postupně vyšší stupně certifikátu v daném oboru.

Mgr. Dana Tomášová

 

Ve školním roce 2015/16 nabízíme kurz obchodní angličtiny pro veřejnost s možností získání mezinárodně platného certifikátu.
Příprava na zkoušku LCCI English for Business trvá od října do března v rozsahu 40 hodin, tj. 2 hodiny týdně. Kurz je zaměřený na obchodní korespondenci, správné užití obchodní frazeologie, porozumění odbornému textu a na práci s informacemi.
Cena kurzu se odvíjí od počtu účastníků:
6 lidí a více – 2700 Kč
5 lidí – 3200 Kč
4 lidé – 4000 Kč

Více informací naleznete na
www.jazykovaskolajanytrubakove.cz/international-business

Zájemci, hlaste se na e-mailové adrese
nesporikova@oa-chocen.cz nebo na telefonním čísle 465 471 338.

 
© 2017, www.oa-chocen.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid